Pijavka se zaradi možnosti prenosa infekcij lahko teoretično uporabi le na eni osebi. Tako si jih lahko posameznik po terapiji shrani za najmanj osem mesecev in nato teoretično ponovno uporabi. V isti posodi pa se lahko hranijo le enako nahranjene pijavke, saj sicer lačne pijavke napadejo nahranjene.

Obstajata dve možnosti:

Pijavka se po terapiji uniči tako, da se potopi v alkohol.
V postopku diagnosticiranja s pijavkami, si pacient pijavke shrani in opazuje stopnjo njihovega preživetja v času. Odvisno od faze zdravljenja in njihovega preživetja, se lahko določi, kje v telesu se nahajajo toksini.

Pijavke - terapije