Za zdravljenje s pijavkami se že nekaj časa ne uporabljajo več pijavke iz naravnega okolja. V naravi so zaradi intenzivnega kmetijstva, izsuševanja in pretirane uporabe v preteklosti, postale redke. Danes se medicinske pijavke gojijo na farmah. Ena večjih v tem delu Evrope je BBEZ v Biebertalu v bližini Frankfurta. Na farmah se pijavke vzgajajo v sterilnem okolju. Njihova kvaliteta in neoporečnost sta pred pošiljanjem na tržišče preverjeni po strogih kriterijih, in sicer po tem, ko so bile v karanteni vsaj nekaj mesecev. Pijavke, ki gredo v prodajo, so ravno prav lačne za opravljane svoje naloge.

Iz farme se pijavke distribuirajo naročnikom, zdravnikom in zdravilcem ter nemedicinskemu osebju, ki je opravilo šolanje za zdravljenje s pijavkami. V tujini, kjer so registrirane kot zdravilo pa tudi lekarnam, bolnišnicam in klinikam.

Če naročimo večje število pijavk, ki jih ne porabimo takoj, jim moramo zagotoviti ustrezne pogoje. V posodo s pijavkami damo kamenje, ki jim pomaga pri pogostem menjavanju kože. Voda mora biti primerne sestave, zato je najboljša deževnica ali studenčnica. Klor, ki je dodan vodi iz vodovoda, jih lahko ubije.

Vsekakor pa je potrebno pri nakupu pijavk preveriti njihovo kvaliteto. Predvsem je pomembno, da so bile pred tem vsaj nekaj mesecev v karanteni. Farma, ki vam proda pijavke, vam mora obvezno posredovati certifikat o ustreznosti.